הבילויים 43, רמת גן

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקט בהליכי רישוי

הבילויים 43, רמת גן

הבילויים 43,
רמת גן

הבילויים 43 , רמת גן

נגישות