המכבי 9, רמת גן

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקטים בהליכי רישוי

המכבי 9, רמת גן

 

ניתוח מומחי מדלן על תמ"א 38 בסביבת המכבי 9, רמת גן

הבנייה בשכונה כוללת בעיקר פרויקטים של תמ"א 38 במסלול הריסה ובנייה וכן פרויקטים של פינוי-בינוי בשלבים שונים. מרכז העיר א' היא אחת השכונות שצפויות להציג קפיצה משמעותית בשנים הקרובות, כאשר יש כמעט פי 3 בקשות לתמ"א 38 בהשוואה לאישורים שכבר התקבלו. בשנים הקרובות צפויים לבלוט במיוחד הרחובות חשמונאים ובועז במסגרתם מתוכננים מספר פרויקטים חדשים.

במקביל, טרם אושרה תכנית ג/53 העוסקת בזכויות הניתנות במסגרת חלופת הריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38. לאחר שהחוקרת שמונתה לבחון את ההתנגדויות לתכנית מסרה את מסקנותיה, הגישה מהנדסת העיר מסמך הכולל את עמדת העירייה ומהווה בסיס לקבלת היתרים עד לאישור הסופי של התכנית.

לפי המלצות מהנדסת העיר, הגובה המקסימלי של המבנים החדשים שיוקמו יותאם לרוחב הרחובות לפי המפתח הבא: ברחובות ברוחב 7 מטר ומטה או ברחוב ללא מוצא ברוחב של עד 8 מטרים נדרשת תכנית מפורטת על מנת לקבל היתר לבנייה נוספת. ברחובות ברוחב 7-12 מטר הגובה מרבי יהיה 9 קומות, וברחובות שרוחבם מעל 12 מטר הגובה המקסימלי יהיה 10 קומות.

כמו כן, מכפיל הדירות לבניינים שיהרסו עומד לפי ההמלצה במרכז העיר על רף עליון של 3, כלומר מקסימום 3 דירות חדשות על כל דירה שנהרסת. ברחובות הרא"ה וארלוזורוב המכפיל עומד על 3.5, ואילו את רחוב ז'בוטינסקי מומלץ להוציא מתכנית המכפילים, בטענה שניתן להגדיל בצורה משמעותית את הצפיפות בו. המכפיל הוא מקדם מספרי על פיו מחושב מספר הדירות הסופי שיתווסף לבניין.

חשוב לציין שעל פי הפרוגרמה העירונית, כבר כיום סובלת השכונה ממחסור בשטחים פתוחים ובמוסדות ציבור. ללא פתרונות מתאימים, התוספת המאסיבית של האוכלוסייה עלולה להחריף את המחסור הזה.

המכבי 9 ,
רמת גן

המכבי 9, רמת גן

נגישות