המליץ 7, תל-אביב

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקט בבנייה

המליץ 7, תל-אביב

המליץ 7,
תל-אביב

המליץ 7, תל-אביב

נגישות