הרא"ה 136 רמת גן

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקטים בהליכי רישוי

הרא"ה 136, רמת גן

  • בנין בן 10 קומות. סה"כ 26 דירות.
  • תמ"א 38 הריסה ובניה
  • מיקום: רמת גן, הרא"ה 136
  • חברה: קבוצת טל בר
  • אדריכל: CPSL אדריכלים

 

ניתוח מומחי מדלן על תמ"א 38 בסביבת הרא"ה 136, רמת גן

תמהיל הבנייה בשכונה כולל פרויקטים של תמ"א 38 בשני המסלולים ופרויקטים של פינוי-בינוי בשלבי תכנון שונים.

במקביל, טרם אושרה תכנית ג/53 העוסקת בזכויות הניתנות במסגרת חלופת הריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38. לאחר שהחוקרת שמונתה לבחון את ההתנגדויות לתכנית מסרה את מסקנותיה, הגישה מהנדסת העיר מסמך הכולל את עמדת העירייה ומהווה בסיס לקבלת היתרים עד לאישור הסופי של התכנית.

לפי המלצות מהנדסת העיר, הגובה המקסימלי של המבנים החדשים שיוקמו יותאם לרוחב הרחובות לפי המפתח הבא: ברחובות ברוחב 7 מטר ומטה או ברחוב ללא מוצא ברוחב של עד 8 מטרים נדרשת תכנית מפורטת על מנת לקבל היתר לבנייה נוספת. ברחובות ברוחב 7-12 מטר הגובה מרבי יהיה 9 קומות, וברחובות שרוחבם מעל 12 מטר הגובה המקסימלי יהיה 10 קומות.

כמו כן, מכפיל הדירות לבניינים שיהרסו עומד לפי ההמלצה ביד לבנים על רף עליון של 3, כלומר מקסימום 3 דירות חדשות על כל דירה שנהרסת. ברחוב הרא"ה המכפיל עומד על 3.5. המכפיל הוא מקדם מספרי על פיו מחושב מספר הדירות הסופי שיתווסף לבניין.

הרא"ה 136,
רמת גן

הרא"ה ,136 רמת גן

נגישות