מטולה 18-20 רמת גן

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקטים שנמסרו

מטולה 18-20 רמת גן

  • פרויקט תמ"א 38 במסגרתו חוזק ושופץ הבניין הקיים, נוספה מעלית חדשה.
  • הדיירים הוותיקים קיבלו תוספת של ממ"ד, מרפסת, וחניה.
  • נבנו שלוש קומות חדשות לבניין ונוספו 14 דירות חדשות.
  • הפרויקט הסתיים ונמסר לדיירים בשנת 2014

 

ניתוח מומחי מדלן על תמ"א 38 בסביבת מטולה 18-20 רמת גן

בשיכון מזרחי הפרויקטים שזכו להיתר מתפלגים באופן דומה בין שני מסלולי התמ"א.

העירייה מצויה בימים אלה בשלבי גיבוש של תכנית אב חדשה לשכונה, שצפויה לעסוק בעתידה התכנוני, ובקביעת מדיניות להתחדשות אזורים – הן באמצעות תמ"א 38 והן במסגרת פרויקטים של פינוי-בינוי. בין הפרמטרים שיילקחו בחשבון בקביעת זכויות בנייה העתידיות ניתן למנות את גובה ואופי הבנייה הנוכחי, מיקום בתוך השכונה ושיקולי כדאיות כלכלית.

במקביל, טרם אושרה תכנית ג/53 העוסקת בזכויות הניתנות במסגרת חלופת הריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38. לאחר שהחוקרת שמונתה לבחון את ההתנגדויות לתכנית מסרה את מסקנותיה, הגישה מהנדסת העיר מסמך הכולל את עמדת העירייה ומהווה בסיס לקבלת היתרים עד לאישור הסופי של התכנית.

לפי המלצות מהנדסת העיר, הגובה המקסימלי של המבנים החדשים שיוקמו יותאם לרוחב הרחובות לפי המפתח הבא: ברחובות ברוחב 7 מטר ומטה או ברחוב ללא מוצא ברוחב של עד 8 מטרים נדרשת תכנית מפורטת על מנת לקבל היתר לבנייה נוספת. ברחובות ברוחב 7-12 מטר הגובה מרבי יהיה 9 קומות, וברחובות שרוחבם מעל 12 מטר הגובה המקסימלי יהיה 10 קומות.

כמו כן, מכפיל הדירות לבניינים שיהרסו עומד בשיכון מזרחי לפי ההמלצה על רף עליון של 3.5, כלומר מקסימום 3.5 דירות חדשות על כל דירה שנהרסת. המכפיל הוא מקדם מספרי על פיו מחושב מספר הדירות הסופי שיתווסף לבניין.

מטולה 18-20,
רמת גן

מטולה 18-20 רמת גן

נגישות