שרה אהרונסון 46 רמת גן

טל בר מספקת את מכלול השירותים הנדרשים במסגרת פרוייקטים של תמ"א 38 משלב בדיקת ההיתכנות הראשונית, דרך גיבוש התוכנית

פרוייקטים שנמסרו

שרה אהרונסון 46 רמת גן

  • פרויקט תמ"א 38 במסגרתו חוזק ושופץ הבניין הקיים, נוספה מעלית חדשה.
  • הדיירים הוותיקים קיבלו תוספת של ממ"ד, מרפסת, חניה ומחסן.
  • נבנו שלוש קומות חדשות לבניין ונוספו 10 דירות חדשות.
  • הפרויקט הסתיים ונמסר לדיירים בשנת 2016.

 

ניתוח מומחי מדלן על תמ"א 38 בסביבת שרה אהרונסון 46 רמת גן

רוב היתרי התמ"א 38 בשכונת הבילויים הם במסגרת מסלול חיזוק ותוספת, כאשר הבקשות הפתוחות צופנות בחובן את שינוי המגמה לכיוון מסלול הריסה ובנייה.

במקביל, טרם אושרה תכנית ג/53 העוסקת בזכויות הניתנות במסגרת חלופת הריסה ובנייה מחדש בתמ"א 38. לאחר שהחוקרת שמונתה לבחון את ההתנגדויות לתכנית מסרה את מסקנותיה, הגישה מהנדסת העיר מסמך הכולל את עמדת העירייה ומהווה בסיס לקבלת היתרים עד לאישור הסופי של התכנית.

לפי המלצות מהנדסת העיר, הגובה המקסימלי של המבנים החדשים שיוקמו יותאם לרוחב הרחובות לפי המפתח הבא: ברחובות ברוחב 7 מטר ומטה או ברחוב ללא מוצא ברוחב של עד 8 מטרים נדרשת תכנית מפורטת לרחוב כולו על מנת לקבל היתר לבנייה נוספת. ברחובות ברוחב 7-12 מטר הגובה המרבי יהיה 9 קומות, וברחובות שרוחבם מעל 12 מטר הגובה המקסימלי יהיה 10 קומות.

כמו כן, מכפיל הדירות לבניינים שיהרסו עומד בשכונת הבילויים לפי ההמלצה על רף עליון של 3.5, כלומר מקסימום 3.5 דירות חדשות על כל דירה שנהרסת. המכפיל הוא מקדם מספרי על פיו מחושב מספר הדירות הסופי שיתווסף לבניין.

העירייה מצויה בימים אלה בשלבי גיבוש של תכנית אב חדשה לשכונה, שצפויה לעסוק בעתידה התכנוני, ובקביעת מדיניות להתחדשות אזורים – הן באמצעות תמ"א 38 והן במסגרת פרויקטים של פינוי-בינוי. בין הפרמטרים שיילקחו בחשבון בקביעת זכויות בנייה העתידיות ניתן למנות את גובה ואופי הבנייה הנוכחי, מיקום בתוך השכונה ושיקולי כדאיות כלכלית. מומלץ להתעדכן בחודשים הקרובים לגבי התקדמות התכנית.

שרה אהרונסון 46,
רמת גן

שרה אהרונסון 46 רמת גן

נגישות